DLACZEGO MY?

Korzyści ze współpracy z Self


* Tworzymy angażujące narzędzia i gry szkoleniowe, uatrakcyjniające szkolenia lub będące ich podstawą, dzięki czemu rozwijamy poprzez doświadczenia.* Nasze szkolenia opieramy na wiedzy wynikającej z najnowszych badań naukowych m.in. z zakresu ekonomii behawioralnej i psychologii poznawczej.* Uczestnicy naszych szkoleń bardzo wysoko oceniają zarówno same szkolenia, jak i sposób ich prowadzenia.* Podążając za nowoczesnymi trendami w obszarze HRM proponujemy szkolenia, które ułatwiają firmom zapewnienie pracownikom pozytywnych doświadczeń w miejscu pracy.* Odpowiadamy na zapotrzebowanie na szkolenia i warsztaty umożliwiające uczestnikom wgląd w samego siebie, odkrycie swojego potencjału oraz ograniczeń, radzenie sobie z relacjami z innymi, a także z wypaleniem zawodowym, tremą, krytyką.* Oferujemy nową jakość łącząc doświadczenia aktorskie, medialne i kompetencje szkoleniowe.* Współpraca i komunikacja z nami jest logiczna, precyzyjna i poukładana, na każdym jej etapie.* Zapewniamy dobry stosunek jakości do ceny naszych usług.
Know-How wykorzystywany w usługach Self


* Psychologia zarządzania
* Model rozwoju talentów
* Ekonomia behawioralna
* Metodologia szkoleń oparta o cykl Kolba
* Model dynamicznej nauki Vopel’a
* Metoda Learning Cycle
* Psychologia motywacji
* Psychologia sukcesu
* Best business practices
* Model improwizacji wg V. Spolin i K. Johnstone
* Model gier statusowych wg K. Johnstone
* Teoria gier
* Zarządzanie zasobami ludzkimi
* Zarządzanie przez cele
* Zarządzanie przez wartości
* Gry szkoleniowe
* Psychodrama 

Wykorzystywane metody szkoleniowe


* Gry szkoleniowe
* Odgrywanie ról
* Analiza przypadków
* Analiza fragmentów filmowych
* Symulacje
* Demonstracje trenera
* Kwestionariusze i testy do autodiagnozy
* Ćwiczenia ruchowe
* Ćwiczenia indywidualnego
* Ćwiczenia w parach i małych grupach
* Burza mózgów
* Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
* Wizualizacje
* Konkursy oraz quizy
* Techniki aktywizujące
* Wykład i jego odmiany
* Dyskusja i jej odmiany