SZKOLENIA DLA SĄDOWNICTWA

Od początku 2013 roku firma SELF współpracuje z przedstawicielami zawodów prawniczych prowadząc szkolenia dla sędziów, radców prawnych, a także dla urzędników sądowych.


Szkolenia prowadzone przez nas cieszą się dużym powodzeniem wśród sędziów i radców, gdyż prowadzone są w sposób interaktywny, dynamiczny i angażujący, a zawartość merytoryczna materiału oparta jest na najnowszych badaniach naukowych z zakresu ekonomii behawioralnej i psychologii poznawczej.


Dotychczas zaufali nam:


Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Kielcach
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Sąd Rejonowy w Chorzowie
Sąd Rejonowy w Świdnicy
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

 


Szkolenia dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, prokuratorów:Ograniczenia pamięci i uwagi w zeznaniach świadków i biegłych


Popularne wyobrażenia o tym, jak działa ludzka pamięć i uwaga okazują się wyraźnie odstawać od tego, co demonstrują badania psychologiczne w tej kwestii. Odkrycia naukowe w tym obszarze mają szczególne znaczenie dla oceny zeznań osób występujących w roli świadka lub biegłego sądowego. Warsztat ten ma na celu zapoznanie uczestników z tym, jak rzeczywiście działa ludzka pamięć i jak działają mechanizmy, które regularnie prowadzą do powstawania różnego rodzaju zniekształceń i przekłamań w treści wspomnień. Ułatwi to ocenę trafności i wiarygodności zeznania oraz możliwości falsyfikacji wspomnień świadków oraz wyczuli na czynniki przyczyniające się do takich zmian pamięciowych.Nadużycia retoryczne i manipulacja werbalna


Ten dynamiczny i interaktywny warsztat ma na celu przedstawienie najbardziej manipulacyjnych technik retorycznych, z kategorii odwołujących się do umysłu, emocji, manipulujących treścią, związanych z błędami dedukcyjnymi, ukierunkowanymi na atak i zniekształcających przyczynę i skutek. Wnikliwe omówienie szeregu technik, wraz z przykładami ich zastosowania w przeprowadzaniu postępowania dowodowego, pozwoli na wychwycenie nadużyć retorycznych, lepszą ochronę przed manipulacją werbalną, z którą przedstawiciele zawodów prawniczych mogą spotkać się w przebiegu swojej pracy.Błędy i heurystyki poznawcze oraz ich wpływ na pracę sędziego i radcy prawnego


Na ludzkie zachowanie, argumentowanie, wydawanie osądów i podejmowanie decyzji bardzo często wpływają błędy poznawcze, czyli nieracjonalne sposoby postrzegania rzeczywistości. Większość z nich jest szkodliwa, a nawet może prowadzić do katastrofalnych skutków.
Warsztat ten przedstawia najpopularniejsze błędy w zachowaniu i podejmowaniu decyzji, w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa oraz związane ze stereotypami społecznymi. Przedstawione są w atrakcyjnej, angażującej formie, poparte przykładami z życia. Znajomość tych błędów pozwoli na trafniejsze formułowanie własnych sądów, jak również zwiększy szansę na ulegnięcie ich wpływowi, gdy będą stosowane przez innych, np. przez świadków.Naukowe aspekty intuicji w pracy sędziego i radcy prawnego


Wiele decyzji podejmowanych przez ludzi opartych jest na dokładnym przestudiowaniu przesłanek, argumentów prezentowanych przez obie strony zagadnienia, ocenie ryzyka, zasobów i możliwości. Jednocześnie bardzo często pierwsza decyzja podejmowana jest w głowie na samym początku, bez szczegółowej analizy sytuacji. Co ciekawe – decyzja ta okazuje się być często równie trafna jak ta, podjęta po przeanalizowaniu wszelkich dodatkowych informacji. Szkolenie to przedstawia badania naukowe wskazujące na elementy, które tworzą ludzką intuicję i pokazują jej zastosowanie, co pozwoli uczestnikom na pozyskanie wiedzy o tym, kiedy i na jakich zasadach zjawisko nazywane potocznie intuicją może być elementem wspierającym podejmowanie słusznych decyzji w pracy sędziego lub radcy prawnego.Status behawioralny w codziennej komunikacji interpersonalnej


Komunikacja interpersonalna jest czynnikiem odpowiedzialnym za wiele sukcesów i niepowodzeń zawodowych i osobistych. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z modelem statusu behawioralnego i gier statusowych (zachowań nisko- i wysokostatusowych), za pomocą których można w prosty i szybki sposób poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i osiągać wyznaczone cele. Gry statusowe to ewolucyjnie wykształcone zachowania decydujące o tym, jakie miejsce dana osoba zajmuje w hierarchii grupy. Status i zmiana statusu są w naszym społeczeństwie tabu. Jednocześnie status jest jedną z najważniejszych sił motywacyjnych. Znajomość zachowań statusowych pozwoli uczestnikom nie tylko na osiąganie własnych celów komunikacyjnych, ale i na odkrywanie motywacji i potrzeb innych osób, z którymi mają styczność na co dzień.Współpraca i dzielenie się wiedzą


Interaktywny warsztat oparty na grze szkoleniowej, wspierającej współpracę między uczestnikami. W trakcie gry uczestnicy otrzymują do wykonania zadanie, w którym muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć cel. Przy tej współpracy niezbędne jest przekazywanie sobie określonej wiedzy, gdyż tylko dzięki niej wszyscy będą mogli ukończyć zadanie.

Szkolenie tego rodzaju jest m.in. doskonałym elementem konferencji wyjazdowych, na których spotykają się osoby, które nie znają się dobrze ze sobą. Ubocznym efektem gry jest integracja, lepsze poznanie się, sprawdzenie się w sytuacji, w której trzeba wspólnie wykonać zadanie i mieć swój udział w osiągnięciu celu. Warsztat ten dobrze sprawdzi się również w znanym sobie gronie osób, którzy potrzebują wzmocnić swoje kompetencje współpracy i dzielenia się wiedzą.
Szkolenia dla urzędników sądowych:Typy społeczne w komunikacji i zarządzaniu ludźmi


Komunikowanie się z ludźmi i zarządzanie nimi stanowi pewne wyzwanie. Uprościć je może znajomość czterech typów społecznych, jakie reprezentują ludzie w czasie pracy (Błyskawica, Kapitan, Analityk i Przyjaciel). Uczestnicy na szkoleniu wykonują test, który przypisze ich do określonego typu. Każdy z typów ma swoje charakterystyczne cechy i zachowania. Poznając je można w prostszy sposób budować relacje z ludźmi, zarządzać nimi, osiągać wspólne cele. W czasie szkolenia uczestnicy przechodzą różnorodne symulacje pozwalające im na określenie typów różnych osób, co pozwoli im lepiej i efektywniej funkcjonować w środowisku pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zarządzających ludźmi, a także dla pracowników współpracujących z wieloma osobami na różnych stanowiskach.Status behawioralny w codziennej komunikacji i zarządzaniu zespołem


Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z modelem statusu behawioralnego i gier statusowych (zachowań nisko- i wysokostatusowych), za pomocą których można w prosty i szybki sposób poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i osiągać wyznaczone cele związane z zarządzaniem zespołem. Gry statusowe to ewolucyjnie wykształcone zachowania decydujące o tym, jakie miejsce dana osoba zajmuje w hierarchii grupy. Znajomość zachowań statusowych pozwoli pracownikom nie tylko na osiąganie własnych celów komunikacyjnych, ale i na odkrywanie motywacji i potrzeb innych osób, z którymi mają styczność na co dzień. Szkolenie sprawdzi się zarówno wśród kierowników, jak i wśród pozostałych pracowników.Współpraca w zespole


Interaktywny warsztat oparty na grze szkoleniowej, wspierającej współpracę między uczestnikami. W trakcie gry uczestnicy otrzymują do wykonania zadania, w których muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć wyznaczony cel. Omówienie zdarzeń, które zaszły w trakcie gry, prowadzi do wniosków o własnym miejscu i roli w grupie, o zachowaniach koniecznych do skutecznego osiągnięcia celu dzięki wzajemnej pomocy, dobremu porozumieniu i współpracy. Szkolenie przeznaczone jest dla zespołów pracowników pracujących ze sobą na co dzień.Nawyki skutecznego działania


Szkolenie wspierające skuteczność w działaniu. Uczestnicy poznają 7 strategii wspierających skuteczne działanie (wg S.Coveya) i stworzą plan wprowadzenia w życie poznanych strategii. Warsztat pozwala zwiększyć szanse na osiągnięcie lepszych wyników w życiu zawodowym i prywatnym oraz przyjrzeć się swoim dotychczasowym nawykom i je zweryfikować, co pozwoli na zmianę w kierunku większej skuteczności. Szkolenie głównie dla kierowników i pracowników samodzielnych.Zapraszamy do skorzystania z powyższych tematów szkoleń również radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, a także przedstawicieli innych zawodów powiązanych z sądownictwem.