Wystąpienia publiczne bez tremy

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób lepiej radzić sobie z wystąpieniami przed dowolnego rodzaju publicznością, jak wykorzystywać swoje atuty i pracować ze zjawiskiem tremy.


Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy spotykają się z sytuacjami wymuszającymi na nich występowanie przed grupą osób i prezentowanie przed nimi swojej opinii, efektów pracy, itp., jak również do osób odczuwających tremę przed wygłaszaniem prelekcji, wykładów, prowadzeniem szkoleń i innych form publicznych wystąpień.


Uczestnicy: menedżerowie wszystkich szczebli, liderzy zespołów, kierownicy projektów, pracownicy działów marketingu i PR.


Czas trwania: 2 dniCelem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania dobrych wystąpień publicznych, a w szczególności:


 • zarządzania zjawiskiem tremy
 • wykorzystywania osobistych cech i predyspozycji do uatrakcyjniania wystąpień
 • przygotowywania jakościowych wystąpień
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie prezentacji
 • budowania własnego stylu prezenterskiegoMetody szkoleniowe:


 • Case study (przykłady filmowe, przykłady z praktyki uczestników, omówienia benchmarków)
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Zadania z teatru improwizowanego
 • Ćwiczenia technik aktorskich
 • Prezentacje uczestników rejestrowane za pomocą kamery video
 • Zadania indywidualne i grupowe (m.in. role-play)
 • Dyskusje

 


Program szkolenia:


 1. Wprowadzenie

 

 1. Jakość w wystąpieniach publicznych

 

 • Charakterystyka dobrego wystąpienia
 • Specyfika różnych typów wystąpień
 • Style prezenterskie

 

 1. Trening radzenia sobie z tremą

 

 • Oswajanie obaw związanych z wystąpieniami publicznymi
 • Identyfikowanie i eliminowanie destrukcyjnych myśli i zachowań
 • Wzmacnianie pewności siebie

 

 1. Reagowanie na trudne i nieprzewidziane sytuacje

 

 1. Zasady wystąpień publicznych

 

 • Przygotowanie wystąpienia
 • Dopasowanie do potrzeb publiki
 • Punkt koncentracji i cele wystąpienia
 • Autentyzm w prowadzeniu
 • Zasada ograniczonej kontroli
 • Zasada niejawnego przebiegu
 • Koncentracja, uptime i flow
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

 

 1. Autodiagnoza prezentera

 

 • Praca z kamerą i sesja informacji zwrotnych
 • Istota zasobów osobistych i cech charakterystycznych prezentera

 

 1. Podsumowanie i zakończenie

 

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:


 • przeanalizować wystąpienie publiczne pod kątem adekwatności stylu, formy i merytoryki
 • przygotować się do przeprowadzenia wystąpienia na określony temat
 • zidentyfikować i zminimalizować swoje obawy i destrukcyjne myśli i zachowania związane z wystąpieniem
 • wprowadzać swój umysł w stan koncentracji i uważności
 • wskazać słowa i zachowania, które służą dobremu wystąpieniu i które je osłabiają
 • uatrakcyjnić swoje dotychczasowe wystąpienia wprowadzając do nich poznane zasady i wskazówki
 • odnaleźć się w nietypowej lub trudnej sytuacji w czasie wystąpienia
 • wskazać swoje indywidualne prezenterskie cechy charakterystyczne