Rozwój talentów i menedżerów

Proponujemy Państwu następujące programy rozwojowe przeznaczone dla najbardziej utalentowanych pracowników Państwa firmy oraz dla menedżerów różnych szczebli.


Można je dowolnie łączyć, dzielić, możemy też zbudować z nich dla Państwa długofalowy proces rozwojowy.


Program 1: 


Autoprezentacja i budowanie relacji biznesowych


Czterodniowe szkolenie, którego celem jest rozwój najważniejszych kompetencji społecznych niezbędnych osobom o największym potencjale w firmie. Uczestnicy w trakcie tego programu szkoleniowego poznają m.in. najpotężniejsze narzędzia autoprezentacji i budowania relacji, czyli: zachowania statusowe, techniki retoryczne, korzystanie z własnej charyzmy, wystąpienia publiczne i medialne, techniki improwizacji aktorskiej, skuteczny networking.


Uczestnicy wyposażeni w powyższą wiedzę i umiejętności będą bardziej świadomi swoich kompetencji, będą potrafili w atrakcyjny sposób zaprezentować się w sytuacjach biznesowych i nie tylko, otrzymają okazję do wzmocnienia swojej pewności siebie, w błyskawiczny sposób będą umieli zarządzać relacjami z innymi ludźmi, będą potrafili łatwo odnaleźć się w nietypowej sytuacji i zdobędą kolejną okazję do pozytywnego doświadczenia z firmą.


Powyższy program rozwojowy składa się z wielu przykładów, gier, ćwiczeń, interacji, pracy z kamerą, okazji do wglądów i otrzymania informacji zwrotnych.


Ze względu na intensywność merytoryczną zalecane jest podzielenie powyższego programu na dwie części, czyli 2 x 2 dni.

 


Program 2:


Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu


Dwudniowe szkolenie, na którym uczestnicy poznają praktyczne zasady i narzędzia pomagające wprowadzić, bądź utrzymać odpowiednią równowagę między pracą, a życiem prywatnym (work-life balance), uczą się radzenia sobie z krytyką i ze stresem.


Szkolenie prowadzone jest w sposób interaktywny i dynamiczny. Koncentrujemy się na jak największej ilości ćwiczeń praktycznych, gotowych do wprowadzenia od razu po wyjściu z sali szkoleniowej. Wiemy, jak ważne jest samodzielne doświadczanie w czasie szkoleń, dlatego tworzymy gry szkoleniowe i symulacje wspierające proces uczenia się nowych postaw.

 


Program 3:


Zarządzanie skoncentrowane na efektach

Szkolenie dla menedżerów, kierowników projektów i liderów zespołów.

Jako jedyni w Polsce szkolimy z zarządzania skoncentrowanego na efektach, które wywodzi się wprost z modelu ROWE (Results-Only Work Environment). ROWE, czyli środowisko pracy skoncentrowane wyłącznie na wynikach, to strategia zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z którą pracownicy mogą robić co chcą, kiedy chcą oraz gdzie chcą, o ile wykonują swoją pracę. Płaci się im za wyniki, a nie za liczbę przepracowanych godzin.

Na tym dwudniowym szkoleniu menedżerowie poznają ideę zarządzania, która opiera się wyłącznie na efektach pracy podwładnych. Nie ma tu mowy o kontrolowaniu pracownika, tego, co robi i gdzie jest w godzinach 9-17. Nie interesuje nas kiedy i gdzie zrobił swoje zadanie – ma dostarczyć nam efekt. Takie podejście wymaga dużej dojrzałości menedżerskiej, umiejętności precyzyjnego wyznaczania zadań i mierników ich wykonania, czasami może wiązać się z całkowitym odrzuceniem obecnego status quo i wprowadzenie zupełnie innego podziału zadań. Takiego, który będzie bardziej spójny, przemyślany i weryfikowalny.

Szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania opartego wyłącznie na efektach. Dzięki takim umiejętnościom menedżer staje się prawdziwym liderem, przywódcą, potrafiącym dać pracownikowi zaufanie, odpowiedzialność i wolność dorosłego człowieka, a jednocześnie cieszącym się dobrymi wynikami jego pracy