DLA FIRM

SELF oferuje szkolenia dla talentów i menedżerów, dostosowane do Państwa potrzeb. Są one projektowane w oparciu o analizę potrzeb przeprowadzoną we współpracy z Państwem. W ramach usługi szkoleniowej zapewnione są również:- pre-test i post-test uczestników oraz raport podsumowujący szkolenie- materiały, podręczniki i certyfikaty dla uczestników- ankieta ocen ze szkolenia.


SELF zaprasza również do skorzystania z oferty szkoleń z wystąpień publicznych i medialnych, skoncentrowanych na wzmacnianiu kompetencji prezenterskich i pracy ze zjawiskiem tremy.Dla talentów i menedżerów – więcej informacji TUTAJ.


Wystąpienia publiczne i medialne bez tremy – więcej informacji TUTAJ.